Een nieuwe kernreactor in de Pettemerduinen, noodzakelijk of niet?

Op maandagavond 22 februari 2016 organiseert de vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij! een informatieavond over dit onderwerp in Schagen. De avond wordt gehouden in hotel-restaurant  Igesz (Markt 22), de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Doel van de avond is om objectieve informatie te verstrekken door zowel een voor- als tegenstander aan het woord te laten. En een deskundige die de laatste ontwikkelingen kan schetsen over de alternatieve manieren om medische isotopen te maken en gebruiken.

De naam zegt het al, de vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij!, is mordicus tegen een nieuwe kernreactor in de duinen. Maar mist in de voorlichting ook een evenwichtige informatieverstrekking. Daarom vindt de vereniging het belangrijk dat de voor- en nadelen van Pallas beter bekend raken onder een breed publiek. De vereniging hoopt dan ook dat veel mensen uit de omgeving de avond zullen bezoeken.

Voor de pauze zal de heer Van der Lugt van stichting Pallas kort maar krachtig vertellen waarom hij vindt dat de nieuwe kernreactor er moet komen. Van de heer Van der Keur van stichting LAKA wordt het tegengeluid verwacht. De heer Van Dongen van het VU-medisch centrum neemt nadrukkelijk geen pro- of contrastandpunt in. Wel kan hij vanuit zijn functie de laatste ontwikkelingen schetsen over de productie en het gebruik van medische isotopen zonder kernreactor.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de drie sprekers.

Bijwonen van de avond is gratis, eventuele consumpties komen voor eigen rekening.

Vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij!
Marja Raat, voorzitter

Persbericht 16 december 2014

Met verbazing vernam de Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij! dat het opruimen van het radioactieve afval, waaronder hoogradioactief afval, uit de duinen bij Petten opnieuw wordt uitgesteld. 

Eerder zou dit afval eind 2016 opgeruimd moeten zijn. In de huidige vergunning werd die termijn al verschoven naar eind 2017. Volgens berichten mag NRG er nu tot eind 2020 over doen. En dat terwijl aan omwonenden al in de jaren 90 van de vorige eeuw beloofd werd dat dit afval zo snel mogelijk opgeruimd zou worden. 

Want de wijze waarop dit afval wordt bewaard voldoet niet aan de veiligheidsnormen die daar voor staan. Daarom is beloofd dat het afval meteen naar de afvalplek zou worden afgevoerd die wel aan internationale veiligheidsnormen voldoet, namelijk de HABOG in Borssele. Voor alle duidelijkheid, die HABOG kwam in 2003 gereed. 

Aanstaande donderdag, 18 december 2014, wordt er opnieuw een informatiebijeenkomst gehouden in De Watersnip, Pettemerweg 4 te Petten, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur). De Vereniging is benieuwd welke sussende woorden NRG en overheid dan weer zullen uitstrooien over de belangstellenden en omwonenden.

Zoals in september 2012 en laatst nog op 15 april van dit jaar in het kerkje te Petten. NRG gaf toen aan volkomen transparant te zullen zijn. De oude reactor was enige maanden stilgelegd voor groot onderhoud. Dankzij een nieuwe sorteer en ompakinstallatie zou  het toch lukken om het hoogradioactieve afval op tijd, dus voor einde 2017, op te ruimen. 

Maar dat blijkt dus niet te lukken. En dat is in lijn met alle beloften die er in het verleden zijn gedaan en die vervolgens niet worden nagekomen. Dankzij pluiswerk van met name KROs Reporter bleek de situatie eind 2013 veel ernstiger dan in april daarna werd verteld. Bovendien was de beslissing om de reactor stil te leggen ook niet een vrije beslissing geweest van NRG, maar gebeurde dit op last van de Kern Fysische Dienst. Dat werd allemaal niet verteld. Hoe geloofwaardig zullen NRG en betrokken overheden a.s. donderdag zijn?