Hartelijk welkom bij de Vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij!

We zijn een vereniging die sinds 8 september 2005 bestaat en ontstaan is uit een groep omwonenden van het duinterrein waarbinnen de kernreactor van het NRG is gevestigd.

Onze website is vernieuwd, zie:

https://pettemerduinen.nl/

Wat de vereniging wil bereiken is dat er geen nieuwe kernreactor gebouwd wordt in de duinen en dat het gebied zoals ooit beloofd na de ontmanteling van de oude HFR teruggegeven wordt aan de natuur en weer toegankelijk wordt voor de bevolking. Daarnaast is de veiligheid een grote zorg. In de inmiddels bijna 60-jarige historie van de oude reactor zijn er vele incidenten geweest, bleek het veiligheidsregime steeds weer te verslappen en is er zoals iedereen weet een groot probleem ontstaan in de opslag van radioactief afval, om maar niet te spreken over transport van splijtstof en het nog steeds niet opgeloste probleem van langdurige opslag. De vereniging heeft zich hier steeds tegen verzet en vele bezwaren en zienswijzen ingediend via de continue inzet van voorzitter Marja Raat en de andere leden.

Inmiddels zijn er nieuwe leden toegetreden, er is een nieuwe voorzitter en we hebben een nieuwe website waarop de huidige situatie en en de ontwikkelingen rond de nieuwe reactor worden belicht.

Als vereniging komen we minstens één keer per jaar bijeen voor de jaarvergadering en zijn er tussentijdse vergaderingen over recente ontwikkelingen, zoals over de nieuwe technieken om op een veiliger en schoner manier isotopen te maken.

U bent natuurlijk van harte welkom om deze vergaderingen bij te komen wonen en zeker om lid te worden van de vereniging.

Als lid betaalt u een minimumbijdrage van tien euro per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk ook! Wij ontvangen als vereniging namelijk geen overheidssubsidies of giften van bedrijven.