Het bestuur

De bestuursleden zijn:

Albert Wegman, Voorzitter

Anja Eriks, penningmeester
(Foto volgt)

Margreet Frowijn, secretaris